Політика конфіденційності

Дана Політика конфіденційності регулює політику і процедурні аспекти обробки персональних даних наданих Вами при користуванні Веб-сайтом Universe Space Tech (http://universemagazine.com), і є невід’ємною частиною Правил користування Веб-сайтом Universe Space Tech (http://universemagazine.com). Політика конфіденційності розроблена відповідно до положень Законів України з урахуванням принципів та вимог Європейського законодавства про захист персональних даних (Загального регламенту про захист персональних даних, надалі – GDPR).

Визначення

Хто ми

Науково-популярне видання про космос, астрономію і технології. Наша адреса сайту: http://universemagazine.com (далі також – Сайт). Засновник і видавець ПП “Третя планета” (далі також – Ми, або Організація). Юридична адреса 02089, м. Київ, вул. Радистів, 64. Телефон редакції +380975173581. Журнал “Universe. Space. Tech” зареєстрований Державним комітетом телебачення і радіомовлення України. Свідоцтво КВ 24238-14078 ПР від 16.12.2019. Головний редактор видання Оксана Кудас.

Користувач сайту (надалі – Користувач) – фізична особа, яка має доступ до Веб-сайту Universe Space Tech (http://universemagazine.com) за допомогою мережі Інтернет, та використовує зазначений Сайт.

Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу – Користувача, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

Суб’єкт персональних даних – фізична особа-Користувач, персональні дані якої обробляються.

Розпорядник персональних даних – фізична чи юридична особа, якій володільцем персональних даних або законом надано право обробляти ці дані від імені володільця. Для цілей цієї Політики Ми є розпорядником персональних даних Користувача. Ми також можемо залучати для обробки персональних даних інших осіб.

Обробка персональних даних – будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем.

Одержувач – фізична чи юридична особа, якій надаються персональні дані та яка самостійно визначає цілі та засоби обробки персональних даних. Для цілей цієї Політики Ми є одержувачем персональних даних Користувача.

Захист персональних даних

Ми зобов’язуємося вживати всіх необхідних технічних, організаційних та адміністративних заходів і вживаємо такі заходи, щоб гарантувати надійну обробку персональних даних Користувача у відповідності до даної Політики, Правил користування Сайтом та чинного законодавства України.

При цьому, Ми звертаємо увагу Користувача, що передача інформації в мережі Інтернет не є повністю безпечною, тому Ми не можемо гарантувати безпеку таких даних. У такому випадку Користувач Сайту бере на себе весь ризик при будь-якій передачі персональних даних. Як тільки Ми отримаємо персональні дані Користувача, Ми зобов’язуємося застосовувати процедури та засоби захисту, щоб запобігти несанкціонованому доступу до таких персональних даних третіх осіб.

Ми також звертаємо увагу Користувача, що при залишенні на Сайті відгуків/повідомлень/коментарів/тощо та/або у випадку реєстрації Користувача на Сайті (за наявності технічної можливості) інформації про нього може бути доступна іншим користувачам Сайту. Доступ до відгуків/повідомлень/коментарів, залишених Користувачем на Сайті, може бути відкритим для інших користувачів Сайту (якщо інше не буде визначено Організацією).

У разі, якщо згідно чинного законодавства України особа не досягла віку для можливості надання згоди на збір та обробку персональних даних та/або з інших причин таку згоду повинні давати законні представники особи, то в такому разі таку згоду на обробку персональних даних мають надати законні представники Користувача. У разі звернення до нас законних представників Користувача щодо відсутності надання згоди та/або виявлення, що персональні дані Користувача надані особою, яка не має на це права, усі надані ним персональні дані будуть видалені.

Дані Користувача, які Ми можемо збирати та/або обробляти

При використанні Користувачем Сайту, Ми можемо обробляти частину або усі нижчезазначені дані Користувача:

Інформація про Користувача (ім’я, прізвище та по-батькові Користувача, місце навчання, вік, поштова адреса, адреса електронної пошти та мобільний (контактний) телефон тощо – у випадку зазначення їх Користувачем).

Інформація про листування (взаємодію) з Користувачем, в тому числі включно із їх аудіовізуальним змістом (фото, відео, аудіо). Якщо Користувач контактує з нами за допомогою телефону, Ми можемо збирати та обробляти інформацію про номер телефону, який використовується, та будь-яку інформацію, зібрану під час телефонного спілкування.

Інформація про пристрої та технічні дані. Такі персональні дані можуть включати IP-адресу Користувача, дані про операційну систему комп’ютера/мобільного пристрою та тип браузера Користувача, тип мобільного пристрою Користувача, унікальний ідентифікатор пристрою чи ідентифікатор мобільного обладнання Користувача тощо, які обробляються автоматично (в тому числі при завантаженні).

Інформація про відвідування Сайту Користувачем.

Оглядова інформація (відгуки та/або відповіді Користувача на запропоновані рекламні або інформаційні опитування та/або дослідження, тощо).

Джерела отримання персональних даних Користувача

Ми отримуємо більшу частину персональних даних Користувача безпосередньо від такого Користувача або при взаємодії Користувача із нами та/або Сайтом. Ми можемо додатково отримувати персональні дані Користувача з інших джерел, у тому числі від компаній-партнерів Організації, компаній у сфері технічного обслуговування, з рекламних мереж, провайдерів аналізу даних, постачальників інформаційного пошуку, з баз даних для боротьби з шахрайством та/або інших сторонніх баз даних, в тому числі з санкційних (заборонних) списків, відповідно до положень законодавства України.

Користувач має право не надавати Нам персональні дані, але в такому разі Сайт може працювати некоректно та/або деякі функції можуть бути недоступними Користувачу.

Користувач Сайту в будь-який час може надати заперечення щодо обробки Нами наданих нам персональних даних та/або повідомити Нас про необхідність видалення Нами наданих Нам персональних даних та/або повідомити про необхідність оновлення/редагування наданих Нам персональних даних шляхом направлення Нам електронного листа на електронну пошту та/або звичайного листа поштою за вказаною у даній Політиці адресою/контактами, визначеному у розділі «Наші контакти».

Мета збору та обробки персональних даних Користувача

Метою збору та обробки персональних даних Користувача є:

 • забезпечення належного функціонування Сайту, в тому числі налаштування, покращення, технічне обслуговування Сайту;
 • забезпечення прав та інтересів Організації та/або користувачів Сайту;
 • забезпечення та/або виконання будь-яких юридичних зобов’язань;
 • забезпечення суспільних інтересів відповідно до законодавства України;
 • проведення належної реєстрації Користувача на Сайті;
 • проведення інформаційних та/або рекламних заходів;
 • збирання статистики відвідування Сайту, проведення аудиту діяльності Сайту та Організації;
 • здійснення комунікацію (в тому числі листування) з Користувачем;
 • надання Користувачу інформаційних та/або рекламних матеріалів з дотриманням положень законодавства України;
 • здійснювати моніторинг, огляд та опрацювання інформації для розуміння потреби користувачів Сайту;
 • виконання вимог законодаства України.

Поширення персональних даних Користувача

Передача та зберігання персональних даних Користувача здійснюється із дотриманням положень цієї Політики, законодавства України, із урахуванням принципів та вимог GDPR. Ми можемо обробляти (в тому числі поширювати) персональні дані Користувача всередині власної структури Організації (включно із співробітниками Організації) та серед компаній-партнерів Організації, в тому числі серед іноземних компаній-партнерів (надалі – компаній-партнерів). При цьому, будь-яка обробка таких персональних даних всередині власної структури Організації (в тому числі серед співробітників Організації) та серед компаній-партнерів здійснюється виключно у разі наявності такої потреби в цьому та згідно з цілями, передбаченими цією Політикою, відповідно до вимог цієї Політики та положень про збереження конфіденційної інформації в угодах з такими співробітниками та/або компаніями-партнерами. Ми можемо залучати інші компанії, що надають IT та адміністративні послуги, зокрема послуги хостингу, які будуть обробляти персональні дані Користувача від нашого імені з метою забезпечення технічного функціонування та належної роботи Сайту. Такі компанії можуть отримати доступ до персональних даних Користувача, виключно, якщо це потрібно для здійснення вищезазначених цілей та не мають права використовувати їх для будь-яких інших цілей. Ми можемо залучати інші компанії для здійснення розвитку/рекламування Сайту. Такі компанії можуть отримати доступ до персональних даних Користувача у узагальненому вигляді (без можливості ідентифікувати Користувача), виключно, якщо це потрібно для здійснення вищезазначених цілей та не мають права використовувати її для будь-яких інших цілей. У разі, якщо Користувач вважає таку можливість недопустимою, Ми рекомендуємо не надавати персональні дані Користувача при використання ним Сайту та/або негайно припинити використання Сайту. За будь-яких умов, Ми не продаємо персональні дані Користувача. Ми також не передаємо та не повідомляємо персональні дані Користувача третім сторонам поза межами структури Організації та поза межами компаній-партнерів, крім випадків визначених цією Політикою, законодавством України, з урахуванням принципів та вимог GDPR. Ми зберігаємо за собою право обробляти (в тому числі розголошувати та/або повідомляти) будь-які персональні дані, надані Користувачем, якщо це вимагається законодавстом України та/або законною вимогою органу державної влади та/або місцевого самоврядування України з метою дотримання вимог законодавства України, захисту цілісності Сайту, для виконання запитів Користувача, органів державної влади та/або місцевого самоврядування, чи з метою сприяння будь-якому розслідуванню з боку правоохоронних органів чи розслідуванню з метою забезпечення громадської (національної) безпеки.

Права Користувача щодо персональних даних

Користувач має право:

1) знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;

2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;

3) на доступ до своїх персональних даних;

4) отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;

5) пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;

6) пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

8) звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноважений Верховної Ради України з прав людини або до суду;

9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;

10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;

11) відкликати згоду на обробку персональних даних;

12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних;

13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

Ці права застосовуються з урахуванням певних виняткових обмежень, передбачених положеннями Політики та/або законодавства України, зокрема для захисту суспільних інтересів (наприклад, запобігання або виявлення злочинів) та наших інтересів (наприклад, збереження конфіденційності). У разі наявності в Користувача будь-яких запитань та/або звернень відносно положень цієї Політики, зокрема реалізації прав Користувача щодо обробки його персональних даних, просимо звертатися до нас за контактами, вказаними у даній Політиці у розділі «Наші контакти».

Строки зберігання персональних даних

Персональні дані Користувача, які Ми оброблюємо, не зберігатимуться довше, ніж це дозволено законодавством України, і будуть зберігатися лише поки це буде необхідно для досягнення цілей/мети обробки персональних даних, викладених у даній Політиці.

Наприклад, якщо Користувач залишить коментар, то сам коментар і його метадані можуть зберігатися невизначено довго. Це робиться для того, щоб визначати і схвалювати наступні коментарі автоматично, замість розміщення їх в чергу на схвалення.

Коментарі

Якщо Користувач залишає коментар/повідомлення/відгук на Сайті, Ми можемо збирати дані, зазначені в формі коментаря/повідомлення/відгуку, а також IP-адресу Користувача і дані user-agent браузера з метою визначення спаму.

Анонімізований рядок створюваний з вашої адреси email ( “хеш”) може надаватися сервісу Gravatar, щоб визначити, чи використовуєте ви його. Політика конфіденційності Gravatar доступна тут: https://automattic.com/privacy/. Після схвалення коментаря ваше зображення профілю буде видимим публічно в контексті вашого коментаря.

Користувач може бачити, редагувати або видалити свою інформацію з профілю, створеному Користувачем на Сайті (у разі наявності такої технічної можливості) в будь-який час (крім імені Користувача).

При наявності облікового запису на Сайті або якщо Користувач залишив коментар/повідомлення/відзив, то Користувач можете запросити файл експорту персональних даних, які Ми зберегли про Користувача, включаючи надані дані.

Коментарі користувачів Сайту можуть перевірятися автоматичним сервісом визначення спаму.

Файли cookie та їх використання

Сайт використовує файли cookie, щоб відрізняти одного користувача Сайту від інших користувачів Сайту. Файл cookie – це текстовий файл, який веб-сайти надсилають на комп’ютер або інший пристрій Користувача (відвідувача) з підключенням до мережі Інтернет виключно для того, щоб ідентифікувати браузер Користувача або зберігати інформацію чи налаштування в браузері. Як і більшість веб-сайтів мережі Інтернет, Ми використовуємо файли cookie для різних цілей, з метою поліпшення умов активності Користувача. Наприклад, Ми можемо відслідковувати загальну кількість Користувачів (відвідувачів) Сайту на сукупній анонімній основі. Крім того, Ми можемо застосовувати файли cookie для організації певних конкурсів/акцій, а також щоб допомогти Користувачу налаштувати роботу з Сайтом у разі такої необхідності. В таких випадках Ми можемо прив’язувати персональні дані Користувача до файлів «cookie». Якщо Користувач не погоджується на використання Нами файлів cookie на Сайті, Ми рекомендуємо вимкнути його, дотримуючись вказівок браузера Користувача та/або негайно припинити використання Сайту. Звертаємо увагу, що деякі режими використання Сайту можуть працювати з певним відхиленням при відключенні файлів cookie.

Посилання на інші Веб-сайти/соціальні мережі (медіа-платформи)

Ми можемо встановлювати та розміщувати на Сайті посилання на веб-сайти/соціальні мережі (медіа-платформи), які не є в структурі нашої Організації та/або нашими компаніями-партнерами. Якщо Користувач має намір використовувати зазначені веб-сайти/соціальні мережі за такими посиланнями, такому Користувачу необхідно переглянути їх умови конфіденційності та їх принципи роботи, зокрема збору персональних даних користувачів. Ми не несемо відповідальності за політику та практику інших компаній, і будь-яка інформація, яку Користувач надає таким компаніям, підпорядковується їх політиці конфіденційності.

Статті Сайті можуть включати вбудований вміст (наприклад відео, зображення, статті та інше). Подібний вміст поводиться так само, як якби Користувач зайшов на інший сайт.

Медіафайли

Якщо Користувач зареєстрований на Сайті та завантажує фотографії на Сайт, Користувачу, можливо, слід уникати завантаження зображень з метаданими EXIF, так як вони можуть містити дані місця розташування Користувача по GPS. Користувачі Сайту можуть отримати цю інформацію, скачавши зображення з сайту.

Згода на обробку персональних даних

Користування Користувачем Сайтом,в тому числі завантаження Сайту та/або огляд Сайту та/або реєстрація на Сайті та/або будь-яке інше використання Сайту Користувачем є згодою Користувача на збір та обробку персональних даних Користувача з урахуванням положень цієї Політики та згодою Користувача з умовами\положеннями цієї Політики конфіденційності.

Внесення змін до Політики конфіденційності

Ми можемо вносити зміни до цієї Політики в будь-який час. При цьому у разі внесення змін до цієї Політики, Ми опублікуємо нову версію на Політики конфіденційності на Сайті, власне тому Ми радимо Користувачам періодично переглядати сторінку із Політикою конфіденційності.

Контакти

Юридична адреса:

02089, м. Київ, вул. Радистів, 64. Телефон редакції +380975173581

Адреса електронної пошти: [email protected]