Правила користування інтернет-магазином

Сайтом – Інтернет-магазином «Universe Space Tech»

Ці правила користуванням сайтом (https://universemagazine.com/) (далі – Сайт) розроблені відповідно до чинного законодавства України (зокрема, Цивільного кодексу України, Закону України «Про електронну комерцію», Закону України «Про захист прав споживачів» та ін.) та регулюють взаємовідносини між Приватним Підприємством «Третя Планета» як адміністратора Сайту та будь-якою фізичною особою щодо користування Сайтом.

Терміни та визначення.

1.1. Організація – Приватне Підприємство «Третя Планета», ідентифікаційний код юридичної особи 32590822, адреса місцезнаходження: м. Київ, вулиця Радистів, буд. 64. Після прийняття (акцепту) пропозиції Організація виступає Продавцем.

1.2. Сайт – сайт Організації (https://universemagazine.com/), на якому розміщена інформація про товари, умови їх придбання, оплати, доставки, акції, заходи рекламного та маркетингового характеру, інша загальна інформація, інша інформація, що є обов’язковою, в графічному та/або текстовому викладенні, адресована невизначеному колу осіб, на підставі якої будь-яка особа може здійснити свідомий вибір та звернутися до Організації з офертою про укладення роздрібного договору купівлі-продажу товарів на умовах, викладених в цих Правилах.

1.3. Користувач – повнолітня, дієздатна фізична особа, що зайшла на Сайт та продовжує користуватися ним на умовах, визначених в цих Правилах.

1.4. Оферта – вибір Користувачем від однієї позиції із переліку товарів, розміщених на Сайті, шляхом додавання обраного товару в «кошик», подальшого введення інформації, необхідної для оформлення замовлення, та натискання відповідної кнопки оформлення замовлення.

1.5. Товар – друковані видання, аксесуари та інші товари та супроводжувальні предмети, інформація про які розміщена на Сайті.

1.6. Законодавство – чинне законодавство України, яке може бути застосоване до правовідносин, пов’язаних з виконанням та/або які випливають з виконання описаних в цих Правилах зобов´язань.

Загальні умови.

2.1. Користувач, залишаючись на Сайті, приймає ці умови та порядок направлення оферти Організації (оформлення замовлення) та акцептування Організацією оферти, а також надає Організації згоду на обробку наданих ним персональних даних та інших відомостей, які вважає за необхідне надати, або які є обов’язковими для надання за Законодавством, а також приймає умови відповідальності за недобросовісне використання Сайту.

2.2. Організацією та/або Користувачем презюмується, що всі дії, вчинені на Сайті, в тому числі направлена оферта, мають на меті укладення договору купівлі-продажу товарів для цілей, не пов’язаних з підприємницькою діяльністю.

2.3. Організація повідомляє, що опис товарів, розміщений на Сайті, в тому числі ціни, зазначені на Cайті, можуть змінюватись. Остаточною є ціна, вказана в акцепті Організації, направленому у відповідь на оферту Користувача.

2.4. Будь-яка інформація про товар, що міститься на Сайті, розміщена, у тому числі, на підставі технічної та іншої інформації, наданої виробником товару. У випадку виявлення розбіжностей в інформації, зазначеній на Сайті та в документах виробника, Користувач має керуватися даними документів виробника товарів. Організація має право в будь-який час вносити зміни в інформацію, розміщену на Сайті, без попереднього повідомлення Користувачів.

2.5. Користувач несе відповідальність за достовірність вказаної при направленні оферти (оформленні замовлення) інформації. При цьому, Користувач автоматично надає свою згоду Організації на обробку своїх персональних даних, які додатково стали або стануть відомими в результаті прийняття (акцепту) оферти Користувача.

2.6. Організація не проводить верифікацію інформації, наданих Користувачем. Вся інформація, надана Користувачем, приймається без будь-якою додаткової перевірки та є підставою для оформлення документів.

2.7. Організація може в односторонньому порядку вносити зміни в ці Правила.

2.8. Інші договори (правила), що розміщені на Сайті, застосовуються додатково до цих Правил.

2.9. Невід’ємною частиною цих правил є публічний договір купівлі-продажу, умови якого зазначені у додатку № 1 до цих правил.

Порядок укладення договорів.

3.1. Інформація про товари, що розміщена на Сайті, є пропозицією укласти договір щодо придбання відповідних товарів та не є офертою Організації. Відповідний договір укладається між Організацією та Користувачем на умовах, що зазначені у відповідному розділі цього Сайту.

3.2. Користувач після ознайомлення з розміщеною на Сайті інформацією має право зробити Організації пропозицію укласти договір (оферту) шляхом заповнення замовлення на Сайті відповідної форми.

3.3. Направлення Користувачем оферти є підтвердженням того, що він ознайомився з описом відповідних товарів та їх характеристиками та умовами надання. Направлення Користувачем оферти є підтвердженням того, що обраний товар повністю відповідають меті їх придбання.

3.4. Прийняттям оферти Користувача (акцептом) є вчинення Організацією дій відповідно до вказаних у пропозиції умов договору.

3.5. Організація може запропонувати Користувачу придбати товари на інших умовах, ніж вказані в оферті Користувача: в такому випадку така пропозиція вважається зустрічною офертою, яка може бути прийнята Користувачем. Прийняттям зустрічної оферти вважається отримання Користувачем товару на умовах, передбачених зустрічною офертою. Організація може відкликати зустрічну оферту до моменту отримання товару Користувачем.

Політика приватності.

4.1. Організація та її компанії-партнери завжди прагнуть дотримуватися найкращих принципів ділового партнерства та співпраці, виправдання довіри до Організації та компаній-партнерів, зокрема дотримання відповідального ставлення до Ваших персональних даних.

4.2. Ці умови правил, зокрема політики приватності, створені Організацією для того, щоб проінформувати осіб, які є Користувачами Сайту (покупцями товарів) та його мобільними версіями/додатками про політику та процедури обробки їх персональних даних Організацією.

4.3. Керування та адміністрування Сайтом здійснюється Організацією, а ці умови правил, зокрема політика приватності, є невід’ємною частиною правил користування Сайтом.

4.4. Політика приватності розроблена відповідно до положень законодавства.

4.5. Відвідуючи та використовуючи Сайт, Користувач визнає та засвідчує, що він ознайомлений та погоджується з цими правилами та повідомлений про мету, юридичні підстави, а також інші умови обробки персональних даних відповідно до чинного законодавства.

4.6. Даючи свою згоду на обробку персональних даних, де юридичною підставою є згода, Користувач підтверджує, що він має достатню правоздатність та дієздатність за законодавством для надання такої згоди. У випадку, якщо Користувач не має достатнього обсягу дієздатності, згода повинна буде надана його законними представниками, що мають повний обсяг цивільної дієздатності та уповноважені надавати таку згоду. В іншому разі, Організацією застосовуватимуться положення цих правил та законів України, зокрема Закону України «Про захист персональних даних».

4.7. Реєстраційні та контактні дані Організації визначені у відповідних розділах та частинах (модулях) Сайту.

4.8. Терміни, що використовуються, вживаються у значеннях, що визначені у Законі України «Про захист персональних даних».

4.9. Персональні дані, що обробляються:

4.9.1. Інформація про Користувача (надалі – Інформаційні дані). Наприклад, ім’я, прізвище та по батькові Користувача, адреса електронної пошти та мобільний (контактний) телефон, визначена Користувачем адреса та спосіб доставки товару, дані для доступу до особистого кабінету Користувача (покупця) на Сайті.

4.9.2. Інформація про обраний Користувачем на Сайті товар (надалі – Дані про обраний товар). Наприклад, назву, кількість, вид, технічні характеристики та інші відомості щодо обраного Користувачем товару.

4.9.3. Інформація щодо здійснення оплати товару Користувачем (надалі – Дані про оплату). Організація збирає дані щодо факту здійсненої оплати (переказу грошових коштів) за товар Користувачем, а також інформацію, спрямовану на протидію шахрайським діям та легалізації коштів, отриманих незаконним шляхом. Такі дані отримуються від фінансових установ (банків, платіжних сервісів/інструментів) або шляхом аналізу власного поточного рахунку у фінансовій установі.

4.9.4. Інформація про листування (комунікацію) з Користувачем (надалі – Дані комунікації). Ця категорія даних включає листи, коментарі, пропозиції, скарги, включно із їх змістом (який може включати фото, відео, аудіо тощо), надіслані Користувачем за допомогою чатів, електронної пошти, соціальних мереж, телефону та/або будь-яку іншу інформацію про листування між Організацією та Користувачем, у вигляді електронного та/або звичайного листа та/або особистої кореспонденції між Організацією та Користувачем. Якщо Користувач зв’язується з Організацією за допомогою телефону, Організація зберігає дані телефонної розмови з Користувачем, які включають: номер телефону, з якого Користувач телефонував, а також запис розмови.

4.9.5. Інформація щодо участі Користувача у конкурсах/заходах та/або акціях Організації (надалі – Дані участі). Організація збирає персональні дані, що зазначені Користувачем у заявках на участь та/або формах реєстрації, а також історію участі Користувача у конкурсах/заходах та/або акціях Організації, в яких Користувач брав участь чи одержав перемогу.

4.9.6. Інформація про пристрої та технічні дані (надалі – Дані, що збираються автоматично). Такі дані включають IP-адресу Користувача, дані про операційну систему комп’ютера/мобільного пристрою та тип браузера Користувача, тип мобільного пристрою Користувача, унікальний ідентифікатор пристрою чи ідентифікатор мобільного обладнання Користувача, файли cookie тощо, які обробляються автоматично (в тому числі при завантаженні). Ці дані збираються як самим Сайтом, так і за допомогою сторонніх інструментів Аналітики (включаючи, але не обмежуючись, Google Analytics, Cloudflare та ін.).

4.9.7. Інформація про відвідування Користувачем Сайту (надалі – Дані користування Сайтом). Організація збирає дані про маршрут переміщення Користувача до Сайту, його перегляд, перехід з Сайту на інші Веб-сайти (у тому числі дата й час), про сторінки Сайту, які Користувач переглянув, час завантаження сторінки/сторінок Сайту, помилки із завантаженням сторінок, тривалість відвідування Користувачем певних сторінок, а також інформацію про взаємодію між сторінками Сайту, які обробляються автоматично (в тому числі при завантажені).

4.9.8. Оглядова інформація (надалі – Дані оглядів). Організація збирає відгуки та/або відповіді Користувача на запропоновані Організацією маркетингові, рекламні або інформаційні опитування та/або дослідження.

4.9.10. Інформація про обговорення (надалі – Дані обговорення). Організацією може запропонувати Користувачу доступ до публічно доступних чатів, форумів та/або обговорень на Сайті, де Користувачі можуть розміщувати власні коментарі та/або обговорення щодо здійснення Організацією діяльності, в тому числі щодо придбаних товарів, організації та проведення конкурсів/заходів та/або акцій Організації, чи з інших питань. Ці коментарі та обговорення можуть містити інформацію, яка підпадає під визначення «персональні дані» відповідно до чинного законодавства.

4.9.11. Інформація, отримана від третіх сторін (надалі – Дані від третіх сторін). У деяких випадках, ми збираються додаткові персональні дані Користувача з інших джерел, у тому числі від компаній-партнерів, компаній у сфері технічного обслуговування постачальників інформаційного пошуку, з баз даних для боротьби з шахрайством та/або інших сторонніх баз даних, в тому числі з санкційних (заборонних) списків у тих випадках, коли це визначено законом. Ці дані включають, без обмежень: а) інформацію, яка використовується для перевірки достовірності інформації про Користувача; б) інформацію про дієздатність Користувача.

4.10. Юридичними підставами, які є допустимими для обробки персональних даних Користувача вважаються: а)

4.10.1. Згода – у разі надання Користувачем згоди на обробку наданих ним персональних даних (наприклад, Користувачу буде запропоновано форму згоди щодо обробки його персональних даних, а також можливість та спосіб відкликання такої згоди).

4.10.2. Явна згода – у разі надання Користувачем явної згоди на обробку наданих ним персональних даних (наприклад, вчинення явних та направлених дій, у т. ч. укладення договору).

4.10.3. Законні інтереси – у разі обробки персональних даних Користувача для забезпечення законного інтересу (наприклад, здійснення власної діяльності, визначеної статутними документами, організація та реалізації проектів/заходів тощо).

4.10.4. Виконання угоди (договору) – у разі потреби в обробці персональних даних Користувача для укладання з ним угоди (договору) та/або його виконання.

4.10.5. Юридичні зобов’язання – у разі потреби обробки персональних даних Користувача для виконання юридичних зобов’язань, які передбачені законом.

4.10.6. Суспільні інтереси – обробка персональних даних необхідна у зв’язку з суттєвим суспільним інтересом відповідно до положень чинного законодавства.

4.11. Залежно від того, як Користувач взаємодіє з Сайтом, персональні дані Користувача обробляються для того, щоб:

4.11.1. Здійснювати продаж товарів Користувачу та організацію доставки таких товарів за визначеною Користувачем адресою за допомогою служб/сервісів доставки. Без Інформаційних даних, Даних про товар Організація не може здійснити продаж та організацію доставки обраних Користувачем товарів. Юридична підстава: виконання угоди (договору). Здійснюючи дії направленні на придбання обраного товару, Користувач тим самим приймає (акцептуєте) положення відповідного договору публічної оферти, що є формою угоди між Користувачем та Організацією.

4.11.2. Здійснювати підготовку, організацію та проведення конкурсів/заходів та/або акцій, на які реєструється, вже зареєстрований Користувач за допомогою Сайту або в яких Користувач бере участь. Організація використовує Інформаційні дані, Дані участі та Дані комунікації (в деяких випадках деякі категорії даних можуть не використовуватись, та використання таких даних залежить від конкретного конкурсу) для того, щоб Користувач зміг прийняти участь у конкурсах/заходах та/або акціях. Юридична підстава: виконання умови (договору). Без зазначених вище даних Організація не може організувати участь Користувача у конкурсах/заходах та/або акціях. Беручи участь таких конкурсах/заходах та/або акціях, Користувач тим самим приймає правила участі, що є формою угоди між Користувачем та Організацією.

4.11.3. Перевірити, чи було здійснено Користувачем оплату товару. Без Даних про оплату Організація не змогла б перевірити чи було здійснено Користувачем оплату обраного товару, та, як наслідок, без цих даних продаж товару є неможливим. Юридична підстава: виконання угоди (договору).

4.11.4. Здійснювати реєстрацію Користувача в особистому кабінеті Користувача/Покупця на Сайті для більш зручного користування Сайтом та придбання товарів. Юридична підстава: згода.

4.11.5. Проводити інформаційні/рекламні кампанії Сайту/Організації. Організація анонімізує (анонімізація – видалення будь-яких ідентифікаторів та інших даних, за допомогою яких Користувача можна прямо чи опосередковано ідентифікувати) персональні дані та використовує ці дані для проведення інформаційних та рекламних кампаній або їх покращення. Юридична підстава: законні інтереси. Проведення інформаційних/рекламних кампаній є законним інтересом Організації.

4.11.6. Проводити моніторинг, огляд та аналіз проведення конкурсів/заходів та/або акцій Організації, ефективності роботи Сайту. Організація використовує Дані участі, Дані комунікації, Інформаційні дані, Дані Оглядів, Дані Обговорення для моніторигну, огляду та аналізу того, як Організація проводить власні конкурси/заходи або акції. Юридична підстава: законні інтереси. Моніторинг, огляд та аналіз проведення конкурсів/заходів та/або акцій Організації є її законним інтересом.

4.11.7. Здійснювати ефективну комунікацію та її облік (в тому числі листування) з Користувачем. Організація використовує Дані Комунікації для того, щоб зв’язатись з Користувачем у межах користування Сайтом, придбання товарів, прийняття участі у конкурсах/заходах та/або акціях та в інших випадках, коли того може вимагати ситуація. Юридичні підстави: У разі, якщо комунікація ведеться з Користувачем поза межами відносин придбання товарів, прийняття участі у конкурсах/заходах та/або акціях, або іншою фізичною особою, яка зв’язується з Організацією – використовуються законні інтереси (комунікація Організації з Користувачами або іншими особами є законним інтересом Організації). У разі, якщо комунікація іде у контексті придбанні товарів або участі Користувача у конкурсах/заходах та/або акціях, то юридичною підставою є виконання угоди (договору).

4.11.8. Надавати (надсилати) Користувачам, які зареєструвалися за допомогою Сайту та/або надали відповідну згоду, маркетингові та/або інформаційні/рекламні матеріали. Юридична підстава: згода.

4.11.9. Виконувати вимоги чинного законодавства при отриманні оплати за товар (в тому числі щодо захисту суспільних інтересів, протидії шахрайству, легалізації коштів, отриманих незаконним шляхом, розслідуванню злочинів, виконання запитів органів державної влади тощо). Юридична підстава: юридичні зобов’язання.

4.11.10. Здійснювати керування, обслуговування (в тому числі забезпечення технічного функціонування, здійснення технічної підтримки, поліпшення Сайту) та налаштування Сайту. Без Даних, що збираються автоматично, Даних користування Сайтом, Організація не змогла би надати Сайт Користувачу. Якщо Користувач заблокує (за допомогою технічних засобів) надання таких даних Сайту, Сайт може не працювати взагалі або працювати некоректно. Юридична підстава: законні інтереси. Зазначена підстава є законним інтересом Організації.

4.11.11. Опрацьовувати запити суб’єктів персональних даних. Якщо Організація отримає запит Користувача як суб’єкта персональних даних, персональні дані будуть використанні в рамках опрацювання цього запиту. Юридична підстава: юридичні зобов’язання.

4.11.12. Захистити Сайт. Організація використовує Дані, що збираються автоматично, Дані користування Сайтом для захисту Сайту від цифрових загроз, DDoS атак, кібератак. Юридична підстава: законні інтереси. Захист Сайту є законним інтересом Організації.

4.11.13. Проводити аналіз ефективності роботи Cайту та покращувати його. Організація використовує Дані комунікації, Дані Оглядів, Дані Обговорення, Дані, що збираються автоматично, Дані користування Сайтом для того, щоб дослідити як Сайт використовується його аудиторією, та за допомогою цих даних, покращити Сайт. Юридична підстава: законні інтереси. Аналіз ефективності роботи Cайту та його покращення є законними інтересами Організації.

4.11.14. Захистити Організацію від шахрайства, нечесної діяльності, порушення його інтересів або порушення правил, встановлених Організацією. Ця мета також включає в себе верифікацію наданої Користувачем інформації за допомогою Даних від третіх сторін. Юридична підстава: законні інтереси. Зазначена мета є законним інтересом Організації.

4.11.15. Формувати, здійснювати або захищати правові претензії. Організація зберігає Дані участі, Інформаційні дані, Дані про оплату, Дані комунікації, Дані від третіх сторін протягом терміну позовної давності для цілей формування, здійснення або захист правових претензій. Юридична підстава: законні інтереси. Формування, здійснення або захист правових претензій є законними інтересами Організації.

4.12. Поширення персональних даних Користувача. Одержувачі даних Користувача.

4.12.1. Компанії-партнери Організації. У контексті діяльності Організації, персональні дані Користувача можуть бути розкриті компаніям-партнерам Організації, в тому числі іноземним компаніям-партнерам. Усі такі розкриття захищені належними правовими інструментами, які зобов’язують цих одержувачів обробляти персональні дані відповідно до цих правил та забезпечують нерозголошення персональних даних третім особам окрім випадків, якщо це розкриття передбачено законом.

4.12.2. Провайдери IT послуг. Організація може залучати інші компанії (в тому числі іноземні), що надають IT та адміністративні послуги, зокрема послуги хостингу, використання хмарних сервісів та баз даних, які будуть обробляти персональні дані Користувача від імені Організації (Розпорядники або Процесори), з метою забезпечення технічного функціонування та належної роботи Сайту, здійснення технічної підтримки та обслуговування Сайту. Такі компанії можуть отримати доступ до персональних даних Користувача, виключно, якщо це потрібно для здійснення вищезазначених цілей та відповідно до положень про збереження конфіденційної інформації в угодах з цими компаніями та не мають права використовувати їх для будь-яких інших цілей.

4.12.3. Служби/сервіси доставки (поштові сервіси). Організація може залучати служби/сервіси доставки (в тому числі іноземні), що надають послуги організації відправлення (пакування, обробку тощо) та доставки товарів за визначеною Користувачем адресою виключно для можливості доставити придбаний товар. Такі компанії можуть отримати доступ до персональних даних Користувача, виключно, якщо це потрібно для здійснення вищезазначених цілей.

4.12.4. Фінансові установи (банки, платіжні сервіси/інструменти). Організація може залучати фінансові установи (в тому числі іноземні), що надають фінансові, банківські послуги, послуги платіжних сервісів/інструментів для можливості здійснення переказів грошових коштів (транзакцій) при здійснення Користувачем оплати товарів. У разі якщо Користувач при здійснення грошового переказу виконує перехід на сайт/форми такої фінансової установи (банку, платіжного сервісу/інструменту), Користувач повинен ознайомитися з їх політикою щодо обробки персональних даних. У разі, якщо Користувач надає персональні дані безпосередньо на Сайті, такі компанії можуть отримати доступ до персональних даних Користувача, виключно, якщо це потрібно для здійснення вищезазначених цілей та відповідно до положень про збереження конфіденційної інформації в угодах з цими компаніями та не мають права використовувати їх для будь-яких інших цілей.

4.12.5. Провайдери Аналітики. Організація використовує інструменти Аналітики Google Analytics (Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) та Cloudflare (Cloudflare, Inc. 101 Townsend St, San Francisco, CA 94107 USA). Дані, які збирають Google та Cloudflare, передаються до Сполучених Штатів Америки. Google LLC. та Cloudflare, Inc сертифіковані в рамках EU-U.S. Privacy Shield Framework – ця мережа захищає основні права кожного в Європейському Союзі, чиї персональні дані пересилаються до Сполучених Штатів Америки для комерційних цілей. Це дозволяє вільну передачу даних до компаній, які сертифіковані у США в рамках Privacy Shield. Для отримання більш детальної інформації про Privacy Shield Користувач повинен відвідати веб-сайт Privacy Shield Міністерства торгівлі США: https://www.privacyshield.gov/welcome/. Якщо Користувач хоче дізнатися, як Google та Cloudflare обробляють його дані, Користувач повинен відвідати та ознайомитись із їх Політиками Конфіденційності за посиланнями https://policies.google.com/privacy та https://www.cloudflare.com/privacypolicy. Додаток браузера для відмови від Google Analytics надає відвідувачам та користувачам можливість не допускати збирання та використання їх даних Google Analytics. Щоб встановити Додаток браузера для відключення Google Analytics, Користувач повинен перейти за цим посиланням: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=uk.

4.12.6. Органи влади (України, Європейського Союзу або інших країн). Організація може обробляти (в тому числі розголошувати та/або повідомляти) будь-які персональні дані Користувача, якщо це вимагається будь-яким Законом України чи іншим нормативно-правовим актом чи підтвердженою законною вимогою органу державної влади та/або місцевого самоврядування, з метою дотримання вимог Законів України, захисту цілісності Сайту, для виконання запитів Користувачів, органів державної влади та/або місцевого самоврядування, чи з метою сприяння будь-якому розслідуванню з боку правоохоронних органів чи розслідуванню з метою забезпечення громадської (національної) безпеки. У деяких випадках Організація може надати персональні дані Користувача органам влади Європейського Союзу (як державним, так і наддержавним) та органам влади інших держав, якщо таке надання персональних даних вимагається законом або у разі офіційного запиту від такого органу влади у рамках розслідування злочину або кримінального судочинства.

4.12.7. Інші Користувачі або інші особи, які мають доступ до публічних чатів, форумів, та обговорень на Сайті. Використовуючи публічно доступні чати, форуми та обговорення на Сайті, Користувач розуміє, що його персональні дані, опубліковані ним у цих чатах, форумах та обговореннях, стануть доступні іншим користувачам всесвітньої мережі Інтернет.

4.13. Надсилання Користувачу маркетингових, інформаційних/рекламних матеріалів.

4.13.1. Час від часу, за попередньо наданою Користувачем згодою, Організація може надсилати Користувачу маркетингові, інформаційні/рекламні повідомлення та матеріали щодо нових (оновлення переліку) товарів, а також конкурсів/заходів та/або акцій Організації.

4.13.2. У разі, якщо Користувач не здійснить позначення пункту про згоду отримувати такі матеріали, Організація не буде надсилати такі повідомлення та/або матеріали Користувачу.

4.13.3. Час від часу, за попередньо наданою Користувачем згодою, Організація може надсилати маркетингові, інформаційні/рекламні матеріали від імені компаній-партнерів щодо товарів та/або конкурсів/заходів, які плануються до продажу/проведення і які можуть зацікавити Користувача.

4.13.4. Якщо Користувач надасть згоду щодо можливості отримувати маркетингові, інформаційні/рекламні матеріали наших компаній-партнерів, Організація не буде розголошувати (повідомляти) персональні дані Користувача компаніям-партнерам, а лише буде надсилати такому Користувачу маркетингові, інформаційні/рекламні матеріали від імені компаній-партнерів.

4.13.5. При цьому Користувач надає згоду/незгоду про можливість отримання маркетингових, інформаційних/ рекламних матеріалів та має право відкликати її в подальшому або надати відповідне заперечення щодо їх отримання, звернувшись до Організації за контактами, вказаними у цих правилах у відповідному розділі або за допомогою інтерфейсу інформаційних/рекламних матеріалів (клавіша «відписатися» тощо).

4.14. Права Користувача Сайту щодо персональних даних.

4.14.1. Користувачі Сайту, які є громадянами або резидентами України або не перебувають у Європейському Союзі (ЄС) або в Європейській Економічній Зоні (ЄЕЗ), мають права відповідно статті 8 Закону України «Про захист персональних даних» (надалі – Закон). Для того, щоб ознайомитись з ними, Користувач може перейти за посиланням на чинну редакцію Закону (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17).

4.14.2. Для того, щоб реалізувати свої права згідно з Законом (які може реалізувати Організація) Користувач може надіслати запит до Організації за контактами, вказаними у цьому документі у відповідному розділі.

4.14.3. Користувачі Сайту, які перебувають у ЄС або ЄЕЗ, мають наступні права, які вони можуть реалізувати, надіславши відповідний запит до Організації за контактами, вказаними у цьому документі у відповідному розділі:

а) Право на відкликання згоди. Якщо Користувач надавав згоду на обробку персональних даних, Користувач має право відкликати цю згоду у будь-який момент. Організація звертає увагу на те, що відкликання згоди не впливає на законність обробки, що ґрунтувалася на згоді до її відкликання.

б) Право на доступ. Користувач має право на отримання від Організації підтвердження факту обробки персональних даних Організацією: Користувач має право надіслати нам запит з питанням чи обробляються Організацією його персональні дані. У разі, якщо Організація дійсно обробляє персональні дані Користувача, останній може отримати копію усіх персональних даних, які обробляються Організацією (окрім випадків, якщо це надання обмежено законом).

в) Право на виправлення. Користувач має право на отримання від Організації, без будь-якої безпідставної затримки, виправлення неточних або більше не актуальних даних. Якщо персональні дані є неповними або незаповненими, Користувач має право на заповнення цих даних шляхом надання додаткової заяви.

г) Право на стирання («право бути забутим»). Користувач має право на видалення персональних даних у разі настання хоча б однієї з наступних обставин:

 • Немає більше потреби в персональних даних для цілей, для яких їх було зібрано чи іншим чином оброблено;
 • Користувачем було відкликано згоду на обробку персональних даних;
 • Користувач заперечує проти обробки відповідно до права на заперечення щодо обробки та немає жодних першочергових законних підстав для обробки;
 • Користувач висунув заперечення щодо обробки персональних даних для цілей прямого маркетингу;
 • Обробка персональних даних є незаконною;
 • Персональні дані необхідно стерти для дотримання встановленого законом зобов’язання, яке поширюється на Організацію.

Право на стирання не застосовується у разі наступних обставин:

 • Персональні дані Користувача необхідні для реалізації права на свободу вияву поглядів та свободу інформації;
 • Персональні дані Користувача повинні зберігатися відповідно до дотримання встановленого законом зобов’язання, яке поширюється на Організацію;
 • Персональні дані зберігаються для формування, здійснення або захисту правових претензій;
 • У інших випадках, які передбачені чиним законодавством.

ґ) Право на заперечення щодо обробки. Користувач може заперечувати, на підставах, що пов’язані з конкретною ситуацією, в будь-який час, проти обробки персональних даних, яка здійснюється на юридичній підставі законних інтересів Організації або третьої сторони. У разі застосування цього права, Організація не повинна більше обробляти персональні дані за винятком, якщо Організацією буде доведено про існування істотних законних підстав для обробки, що переважають над інтересами Користувача та правами або для формування, здійснення або захисту правових претензій.

д) Право на обмеження обробки. Користувач має право на обмеження обробки. Це означає, що персональні дані будуть тимчасово переміщені до іншої файлової системи (фактично, вони будуть «заморожені» на період застосування права на обмеження). Право на обмеження обробки може використовуватися у разі настання таких обставин:

 • Точність персональних даних оскаржено Користувачем, протягом періоду часу, що надає Організації можливість перевірити точність персональних даних;
 • Обробка є незаконною та Користувач виступає проти стирання (відповідно до права на стирання) і натомість надсилає запит на обмеження обробки;
 • Організації більше не потрібні персональні дані Користувача для цілей обробки, але їх вимагає Користувач для формування, здійснення або захисту правових претензій;
 • Користувач заперечує проти обробки відповідно до права на заперечення в очікуванні перевірки щодо того, чи переважають законні підстави Організації над законними інтересами та правами Користувача.

е) Право на мобільність даних. Користувач має право на отримання персональних даних, які надавались ним раніше, у структурованому, загальноприйнятому форматі, що легко зчитується машиною, та має право на передавання таких даних іншому контролеру (компанії, організації тощо). Це право стосується персональних даних, які:

 • Були зібрані відповідно до наступних юридичних підстав: згода/явна згода або/та виконання угоди;
 • Були зібрані за допомогою засобів автоматизації.

є) Право подати скаргу до наглядового органу. Якщо Користувач вважає, що його персональні дані було оброблено з порушеннями чинного законодавства, він або вона може подати скаргу до наглядового органу. Це може бути: а) Уповноважений Верховної Ради України з прав людини; б) для осіб, які перебувають у ЄС/ЄЕЗ – наглядовий орган у державі-члені ЄС/ЄЕЗ за місцем постійного проживання Користувача, місцем його або її роботи. Також Користувач може звернутися до суду зі скаргами або правовими претензіями.

Проте просимо першочергово звертатися до Нас за нашими контактними даними для можливості оперативного розв’язання будь-яких питань Користувача.

4.15. Захист персональних даних Користувача. Організація вживає всіх необхідних технічних, організаційних та адміністративних заходів і вживає такі заходи, щоб гарантувати надійну обробку персональних даних Користувача відповідно до цих правил та чинного законодавства. Як тільки Організація отримає персональні дані Користувача, Організація зобов’язується застосовувати суворі процедури та засоби захисту, щоб запобігти несанкціонованому доступу до таких персональних даних третіх осіб, зокрема для забезпечення безпечної передачі персональних даних. Організація використовує відповідні протоколи шифрування.

4.16. Захист персональних даних неповнолітніх. Надання згоди на обробку персональних даних Користувача Сайту здійснюється Користувачем, який досяг відповідного віку та має необхідну дієздатність. В іншому разі таку згоду на обробку персональних даних мають надати законні представники Користувача. Організація приймає усі доступні їй технологічні та організаційні можливості, а також розумні дії для того, щоб переконатися, що згода надана Користувачем, який досяг відповідного віку та має необхідну дієздатність. У разі звернення (зокрема здійснення запиту/вимоги) до нас законних представників Користувача щодо відсутності надання згоди та/або виявлення, що персональні дані Користувачі надані особою, яка мала отримати на це відповідну згоду законних представників, усі надані такою особою персональні дані негайно будуть видалені Організацією.

4.17. Строки зберігання персональних даних. Персональні дані Користувача, які оброблює Організація, не зберігатимуться довше, ніж це дозволено чинним законодавством, і будуть зберігатися лише поки це буде необхідно, щоб надати можливість Користувачу придбати, обміняти та/або повернути товар, брати участь у конкурсах/заходах та/або акціях, надавати будь-які запитувані послуги чи інформацію, розміщену (доступну) на Сайті або для інших цілей, викладених у цих правилах.

4.18. Місце зберігання персональних даних. Персональні дані, які Організації збирає від Користувача, можуть бути передані та зберігатися за межами України. Передача та зберігання персональних даних Користувача здійснюється із дотриманням положень цих правил, чинного законодавства, а також дотриманням вимог захисту таких персональних даних (в тому числі договірних) та вимог регіонального (місцевого) законодавства.

4.19. Файли cookie та їх використання. Використовуючи Сайт, Користувач погоджується із тим, що Сайт використовує файли cookie відповідно до цих правил. При цьому при першому візиті Користувача на Сайт, Користувач побачить спливаюче інформаційне вікно про використання файлів cookie та надання відповідної згоди про їх використання.

4.19.1. Файли cookie – це текстові файли, які Сайт надсилає на комп’ютер Користувача або інший пристрій Користувача з підключенням до мережі Інтернет виключно для того, щоб розпізнавати комп’ютер/пристрій Користувача, а також дозволити Користувачу без проблем проглядати різні сторінки Сайту, зберігати налаштування та в цілому покращувати взаємодію з Користувачем.

4.19.2. Сеансові файли cookie видаляються автоматично при закритті браузера Користувача, а постійні файли cookie залишаються на пристрої Користувача навіть після того, як браузер закрито (наприклад, щоб запам’ятати налаштування Користувача після повернення на Сайт).

4.19.3. Організація може використовувати наступні файли cookie:

 • суворо необхідні (мають важливе значення для переміщення Сайтом та використання їх функцій);
 • експлуатаційні (аналітичні файли cookie для аналізу використання Сайту відвідувачами та для контролю швидкодії Сайту);
 • функціональні (використовуються з метою надання Користувачу певних функцій);
 • цільові (збирають інформацію про особливості перегляду Користувачем сторінок Сайту, що пов’язані з пристроєм Користувача, і використовуються для того, щоб зробити рекламу більш актуальною для Користувача та його інтересів);
 • флеш (використовуються для покращення взаємодії Сайту з Користувачем, наприклад, збереження уподобань та налаштувань Користувача).

4.19.4. Якщо Користувач не погоджується на використання файлів cookie на Сайті, Організація рекомендує вимкнути їх, дотримуючись вказівок браузера Користувача, викладених за посиланням http://allaboutcookies.org або негайно припинити використання Сайту у разі неможливості їх вимкнення з будь-яких причин.

4.19.5. Організація звертає увагу, що деякі режими використання Сайту та послуг, що надаються на Сайті, можуть працювати з певним відхиленням при відключенні файлів cookie або не працювати взагалі.

4.20. Посилання на інші Веб-сайти/соціальні мережі (медіа-платформи). Організація може встановлювати та розміщувати на Сайті посилання на Веб-сайти/соціальні мережі (медіа-платформи), які не є в структурі Організації та/або компаній-партнерів. Якщо Користувач має намір використовувати зазначені Веб-сайти/соціальні мережі за такими посиланнями, такому Користувачу необхідно переглянути їх умови конфіденційності та їх принципи роботи, зокрема щодо збору та обробки персональних даних Користувачів. Організація не несе відповідальності за політику та практику інших компаній, і будь-яка інформація, яку Користувач надає таким компаніям, підпорядковується їх політиці конфіденційності або іншому документу, який регламентує обробку персональних даних.

4.21. Внесення змін до цієї політики. Ці правила набирають чинності з 11.03.2024 року. Час від часу Організація може вносити відповідні зміни. При цьому у разі внесення змін до цих правил, Організація опублікує нову версію на Сайті, у зв’язку з чим Організація радить Користувачам періодично переглядати сторінку із цими правилами, щоб мати змогу ознайомитись з найновішою версією цих правил. Проте, у разі внесення змін до цих правил, Організацією буде розміщено повідомлення на Сайті та зазначено термін набуття чинності цих змін. У разі, якщо Користувач продовжує користування Сайтом після набуття чинності змін до цих правил, то це буде означати, що Користувач прочитав, зрозумів та погоджується з новою редакцією цих правил.

4.22. Контакти Організації:

Приватне Підприємство «Третя Планета»

м. Київ, вул. Радистів, буд. 64

Тел.: +380 97 517 3581

Email: [email protected]

Додаток № 1

Договір купівлі-продажу

(публічний договір)

Загальні положення.

1.1. Цей публічний договір купівлі-продажу регулює відносини між Користувачем та Приватним Підприємством «Третя Планета» щодо укладання та виконання договору роздрібної купівлі-продажу товарів на відстані (далі – Договір) на Сайті.

1.2. У цьому документі наведені нижче терміни мають наступне значення:

1.2.1. Акцепт – прийняття Покупцем Оферти (пропозиції) Продавця щодо придбання Товару, зображення та характеристики якого розміщенні на Сайті, шляхом здійснення Замовлення.

1.2.2. Покупець – фізична особа, що уклала з Продавцем цей договір на умовах, викладених нижче.

1.2.3. Замовлення – комплекс дій Покупця, що складається з: обрання товару(ів) на Сайті, поміщення товару(ів) у віртуальний кошик, зазначення Покупцем усіх необхідних даних у формі Замовлення (заявці) та натискання на кнопку «Оплатити» на Сайті, автоматичного переходу на наступну сторінку оплати, вчинення дій направлених на здійснення оплати ціни Товару(ів) за Замовленням.

1.2.4. Товар – предмет торгівлі (виріб, модель, аксесуар, будь-які інші предмети торгівлі), щодо придбання якого на Сайті розміщена пропозиція Продавця.

1.2.5. Інтернет-магазин – засіб для представлення та/або реалізації Товару(ів) шляхом вчинення електронного правочину. На цьому Сайті розділ «Магазин» та категорії цього розділу: «Журнали», «Книги», «Сувеніри» призначені для здійснення роздрібної купівлі-продажу Товару(ів) на підставі ознайомлення Покупця з основними характеристиками та описом Товару(ів), що пропонуються для придбання.

1.3. Моментом повного і безумовного прийняття Покупцем цієї Оферти (акцептом) та моментом укладення цього Договору вважається момент здійснення Замовлення Покупцем.

Предмет договору.

2.1. Продавець зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, продати Товар(и) за здійсненим Покупцем Замовленням на відповідній сторінці Сайту, а Покупець зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, придбати Товар(и), сплатити його ціну (вартість) та прийняти такий Товар.

Права та обов’язки Сторін.

3.1. Продавець зобов’язаний:

3.1.1. Виконувати умови та положення цього Договору.

3.1.2. Виконувати Замовлення Покупця в разі надходження повної оплати ціни Товару(ів) від останнього.

3.1.3. Передати або направити службами/сервісами доставки Покупцю Товар(и) відповідно до обраного Покупцем зразку та асортименту на сторінці Сайту, здійсненим Замовленням і умовами цього Договору.

3.1.4. Перевірити якісні і кількісні характеристики Товару(ів) під час його пакування для відправлення службами/сервісами доставки.

3.2. Продавець має право:

3.2.1. В односторонньому порядку призупинити виконання положень цього Договору у випадку порушення та/або невиконання Покупцем умов і положень цього Договору.

3.3. Покупець зобов’язаний:

3.3.1. Своєчасно оплатити і отримати Товар(и) за здійсненим Покупцем Замовленням на умовах цього Договору;

3.3.2. Ознайомитись з інформацією про Товар(и), яка розміщена на Сайті.

3.3.3. При отриманні Товару(ів) у особи та/або у відділенні служби/сервісу доставки, що здійснила його доставку, впевнитися у цілісності та комплектності Товару(ів) шляхом огляду вмісту упаковки. У випадку виявлення пошкоджень чи неповної комплектації Товару(ів) – зафіксувати їх в акті, який разом із Покупцем повинна підписати уповноважена особа служба/сервісу доставки.

3.4. Покупець має право:

3.4.1. Здійснити Замовлення на відповідній сторінці Сайту.

3.4.2. Вимагати від Продавця виконання умов цього Договору.

3.4.3. На інформування про можливу додаткову комісію при оплаті ціни Товару(ів) за Замовленням.

Порядок здійснення замовлення.

4.1. Покупець самостійно здійснює Замовлення на відповідній сторінці Сайту, шляхом додавання обраного ним Товару(ів) у віртуальний кошик за допомогою натискання кнопки «У кошик», заповнення визначених у формі Замовлення даних (в тому числі персональних даних Покупця, адреси доставки тощо) та оплати ціни Товару(ів) за Замовленням.

4.2. Строк формування Товару(ів) за Замовленням становить до 3 (трьох) робочих днів з моменту його здійснення та оплати. В разі, якщо Замовлення здійснено у вихідний або святковий день, строк формування починається з першого після вихідного або святкового робочого дня.

Ціна та порядок оплати.

5.1. Ціни на Товар(и) визначаються Продавцем самостійно та вказуються на Сайті. Ціни на Товар(и) включають в себе визначені чинним законодавством України податки. Ціна (вартість) доставки та пакування службами/сервісами доставки не включається до ціни Товару(ів) та оплачується Покупцем окремо.

5.2. Ціни на Товар(и) можуть змінюватись Продавцем в односторонньому порядку залежно від кон’юнктури ринку та інших факторів, які впливають на ціноутворення. При цьому ціна Товару(ів) якого(их) оплачена Покупцем в повному обсязі, не може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку.

5.3. Ціна Договору визначається шляхом додавання цін всіх обраних Товарів(у) поміщених у віртуальний кошик.

5.4. Продавець може надавати знижки (здійснювати тимчасове зменшення ціни Товару(ів), шляхом проведення акцій (конкурсів, розіграшів тощо) або надіслання Покупцю відповідного промо-коду. Продавець має право на свій розсуд визначати умови проведення зазначених акцій та використання промо-коду Покупцем. У будь-якому випадку знижка за відповідним промо-кодом може бути отримана Покупцем лише однин раз, при цьому, дія промо-коду не поширюється на Товар(и), ціна якого вже була знижена згідно умов акції (конкурсу, розіграшу тощо).

5.5. Оплату Товару(ів) за Замовленням здійснюється Покупцем шляхом повної оплати (100% передоплати) ціни Товару(ів) за таким Замовленням.

5.6. Здійснюючи Замовлення Покупець має можливість обрати один з запропонованих Продавцем на сторінці Сайту способів оплати. Обираючи відповідний спосіб оплати Товару(ів) Покупець погоджується з порядком та строком здійснення платежу, а також вартістю послуг (розміром комісії) відповідної платіжної системи/сервісу або оператора.

5.7. Продавець залишає за собою право скасувати будь-яке Замовлення Покупця якщо останнім не здійснено повної передоплати ціни Товару(ів).

Примітка. При оплаті Покупцем замовлення платіжною карткою можливе стягування додаткової комісії емітентом цієї картки (наприклад Visa, Mastercard та ін.). При натисканні на сторінці Сайту у відповідному розділі кнопки «Погоджуюсь з умова Публічної оферти» означає, що Продавець повідомив Покупця про можливість стягнення додаткової комісії при оплаті Покупцем Замовлень відповідними емітентами платіжних карток.

Порядок та умови доставки.

6.1. Здійснюючи Замовлення Покупець має можливість обрати один з запропонованих Продавцем на сторінці Сайту способів доставки Товару(ів). Обираючи відповідний спосіб доставки Товару(ів) Покупець приймає на себе зобов’язання сплатити зазначену під час здійснення Замовлення вартість доставки (а також пакування за необхідності) Товару(ів).

6.1.1. Відправлення Замовлення по Україні здійснюється Продавцем через службу доставки «Нова Пошта» (за рахунок Покупця) згідно умов перевізника.

6.2. При доставці Товару(ів), що виконується службами/сервісами доставки Покупець у повному обсязі і беззастережно погоджується з правилами перевезення вантажів цими службами/сервісами доставки, визначених цими службами/сервісами доставки.

6.3. При отриманні товару Покупець повинен у присутності представника служби доставки (перевізника) перевірити відповідність Товару якісним і кількісним характеристикам (найменування товару, кількість, комплектність, термін придатності).

6.4. Факт отримання Товару(ів) та відсутність претензій до якості Товару(ів), який доставляється службами/сервісами доставки, Покупець підтверджує власним розписом у товаро-транспортній накладній та/або декларації служб/сервісів доставки, або у видатковій накладній при отриманні Товару(ів).

6.5. Продавець гарантує відвантаження Товару(ів) службі/сервісу доставки у кількості, зазначеній і оплаченій Покупцем, в комплектності згідно із Замовлення цього Товару(ів) і в належному (робочому) стані та якості.

6.6. У разі виявлення недоліків Товару(ів) при отриманні доставки (в тому числі пошкоджень) Покупець зобов’язаний невідкладно скласти відповідний Акт про виявлення недоліків зі службою доставки, а також невідкладно повідомити Продавця засобами зв’язку про виявлені недоліки при доставці Товару(ів) для подальшого визначення способів/порядку обміну/заміни Товару(ів) належної якості.

6.7. Всі питання, що виникли в процесі отримання Товару(ів), Покупець може з’ясувати за контактними даними Продавця.

Повернення товару.

7.1. Повернення Товару(ів) неналежної якості (у разі такого виявлення) здійснюється відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів». У такому разі Покупець повинен звернутися до Продавця для вирішення питань щодо обміну/заміни Товару(ів) або відшкодування ціни Товару(ів).

7.2. Відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів» Покупець має право на обмін Товару належної якості протягом 14 (чотирнадцяти) днів з моменту отримання Покупцем доставки Товару(ів). Покупець має право на обмін Товару із врахуванням положень законодавства про підстави та перелік Товарів, що не підлягають обміну (поверненню).

7.3. Якщо Покупець має намір повернути Товар, таке повернення здійснюється відповідно до інформації розділу Сайту «Доставка та повернення».

7.4. При реалізації права на здійснення повернення Товару(ів) належної якості Покупець повинен зберігати такий(і) Товар(и) у незміненому стані. Повернення Товару(ів) належної якості здійснюється Покупцем тим же самим шляхом, яким здійснювалося надіслання такого(их) Товару(ів) Продавцем.

При реалізації права на здійснення повернення Товару(ів) Покупець повинен передати Товар(и) у належному стані, за умовою, що Товар(и) жодного разу не був в експлуатації, не містить сліди використання і якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики, плівки, не порушено цілісність пакування як самого товару, так і комплектуючих до нього, не містить подряпин, сколів, потертості, повністю справний. Повернення Товару(ів) належної якості здійснюється Покупцем тим же самим шляхом, яким здійснювалося надіслання такого(их) Товару(ів) Продавцем.

7.5. Витрати щодо повернення Товару(ів) неналежної якості підлягають відшкодуванню Продавцем після отримання Товару(ів) від Покупця та встановлення, що повернутий(і) Товар(и) не був у використанні і якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики тощо, а також доданий документ про оплату Товару (або його копія).

7.6. Витрати при поверненні Покупцем Товару(ів) належної якості підлягають відшкодуванню Продавцем, а саме: сплачені ним грошові кошти за ціну Товару(ів) після отримання Товару(ів) від Покупця та встановлення, що повернутий(і) Товар(и) належної якості, а також доданий документ про оплату Товару (або його копія), протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту встановлення вказаних фактів. Комісія платіжного сервісу/оператора та/або банку емітента платіжної картки Покупця, а також можливі витрати, пов’язані зі службами/сервісами доставки, поверненню не підлягають.

7.7. Повернення грошових коштів здійснюється шляхом грошового переказу на банківський рахунок, з якого Покупцем було здійснено при Замовленні оплату за Товар(и) або на будь-який належний Покупцю банківський рахунок, якщо оплату за Товар(и) було здійснено Покупцем не з банківського рахунку. У останньому випадку повернення грошових коштів здійснюється після надання Покупцем Продавцю відповідних банківських реквізитів.

Відповідальність.

8.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору в порядку, передбаченому цим Договором та чинним законодавством України.

8.2. Продавець не несе відповідальності за:

8.2.1. За незначні розбіжності кольорової гами Товару(ів), що може відрізнятися від зображення Товару(ів) на Сайті через різній тип та різне налаштування моніторів персональних комп’ютерів та інших пристроїв Покупця.

8.2.2. За зміст, правдивість, достовірність, точність (в тому числі щодо розмірів, обраних видів Товару(ів) тощо) інформації, наданої Покупцем при здійсненні Замовлення.

8.2.3. За затримку і перебої в обробці Замовлення, доставку та передання Товару(ів), які відбуваються з причин, що знаходяться поза сферою контролю Продавця.

8.2.4. За незаконні дії, здійснені Покупцем під час здійснення Замовлення.

8.2.5. За правильність зазначених під час здійснення Замовлення даних Покупця, наслідки несвоєчасного оновлення Покупцем таких даних та наслідки доступу третіх осіб до особистого кабінету Покупця.

8.3. Покупець, використовуючи наданий йому доступ до мережі Інтернет, самостійно несе відповідальність за шкоду, заподіяну його діями третім особам або їх майну.

8.4. Покупець несе особисту відповідальність за дотримання конфіденційності свого е-mail/логіну і пароля, що використовуються для входу до особистого кабінету Покупця.

8.5. У разі настання обставин непереборної сили, Сторони звільняються від відповідальності за невиконання умов цього Договору протягом строку існування відповідних обставин. Під обставинами непереборної сили для цілей цього Договору розуміються події, що мають надзвичайний та непередбачений характер та які об’єктивно унеможливлюють виконання передбачених цим Договором зобов’язань.

8.6. У разі виникнення спорів, пов’язаних з виконанням Сторонами цього Договору, за винятком спорів щодо стягнення заборгованості з Покупця, Сторони зобов’язуються вирішувати їх шляхом переговорів.

8.7. Усі спори, розбіжності або вимоги, що виникають з цього Договору або у зв’язку з ним, у тому числі що стосуються його виконання, порушення, припинення або недійсності, підлягають вирішенню у відповідному суді відповідно до чинного законодавства України.

Якість товару, гарантійний строк та порядок прийняття претензій.

9.1. Якість Товару відповідає встановленим законодавством України вимогам для відповідного типу товарів.

9.2. Гарантійне обслуговування не поширюється на Товар(и), щодо якого було порушено правила використання/експлуатації (у разі їх застосування до конкретного виду Товару(ів), здійснено фізичний, механічний, термічний вплив (в тому числі втручання, ремонт, пошкодження тощо), вплив води, бруду, піску, пилу, наслідки дії гризунів, а також щодо якого здійснено протиправні дії Покупця та/або третіх осіб.

9.3. Приймання відповідних пропозицій та претензій від Покупців здійснюється Продавцем у випадку направлення Покупцем відповідних повідомлень за вказаними у Договорі контактами Продавця.

Термін дії договору.

10.1. Цей Договір діє до повного виконання зобов’язань Сторонами, за винятком випадків його дострокового розірвання.

10.2. Цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою Сторін та і інших випадках, передбачених даним Договором і чинним законодавством України.

Інші умови.

11.1. Продавець залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цього Договору, які набувають чинності з моменту їх публікування на Сайті та розповсюджуються на Замовлення, оформлені з моменту опублікування відповідних змін на Сайті.

11.2. При здійсненні Замовлення Покупець надає згоду на збір та обробку власних персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» та правил користування Сайту.

Контакти.

Приватне Підприємство «Третя Планета»

м. Київ, вул. Радистів, буд. 64

Тел.: +380 97 517 3581

Email: [email protected]

Факт отримання Товару(ів) та відсутність претензій до якості Товару(ів), який доставляється службами/сервісами доставки, Покупець підтверджує власним розписом у товаро-транспортній накладній та/або декларації служб/сервісів доставки, або у видатковій накладній при отриманні Товару(ів).

У разі виявлення недоліків Товару(ів) при отриманні доставки (в тому числі пошкоджень) Покупець зобов’язаний невідкладно скласти відповідний Акт про виявлення недоліків зі службою доставки, а також невідкладно повідомити Продавця засобами зв’язку про виявлені недоліки при доставці Товару(ів) для подальшого визначення способів/порядку обміну/заміни Товару(ів) належної якості.

Контакти
02089, м. Київ, вул. Радистів, 64